Dashboarding is het proces van het creëren van interactieve, visuele weergaven van data om complexe informatie snel en duidelijk te presenteren.